2 de octubre de 2023

Sutondotik saria 2023

 

Atzo irailak 30, Done Mikel aingerua Euskal Herriko patroiaren hurrengo egunean, euskal kultur tradizionalaren zaleentzako ekitaldi garrantsitzu bat egin zen Urrotzen. Sutondik elkartea Julen Urkiza Txakartegiri  bere lehen saria "Premio Sutondotik" eman zion. Fraide karmelita, itzultzailea, Elizaren historian aditua, Karmel aldizkariaren zuzendaria eta euskaldunen ebangelizazioren jakitun handia. Markinatik etorri zen Luis Barraizarra Txertudi aitarekin, baita karmelita.
Sariaren emanaldia -aralarko aingeruaren kopia bat brontzezkoa- urrotzeko Coral Latsagaren musika ederrarekin lagunduta izan zen.


Lehenik Elena Sanz-Orriok hitzaldi bat egin zuen ongietorri moduan. Sutondotik elkartearen zuzendariak proiektu berri honen arrazoiak azaldu egin zituen. Euskal kultur tradizionala gaur egun bahitua eta manipulatuta  dago hainbat ideologia politikoengatik. Horregatik Sutondotik elkartea bere blog nire aitaren etxea eta horain baita sari honekin euskal kultur tradizionalaren alde lan egin nahi du.Bestetik, Alfredo Ludwig Sutondotik juntako partehartzailea, euskaraz mintzatu zen, Julen Urkiza berak txikia zenean irakatsia Bienan. Bere hitzaldian Fraidearen merituak azaldu zituen eta Sutondotik elkartean hura lehen saritua izateko hainbat arrazoi eman zituen.
Aurkezpen hitzaldia bukatuta eta agur jaunak abestuta sari banatzea egin zen. Dudarik gabe merezitako saria Julen Urkiza aitarentzat. Horrela irekitzen da saritu serie bat eta espero duguna iraunkorra izatea.

Coral Latsaga Abesbatzak musika-emanaldia itxi zuen Mikel Laboaren abesti ezagun batekin. Ondoren omenalditua konferentzia interesgarri bat eman zuen. Bertan errepaso bat egin zuen bere inbestigazioei. Haien artean Elizarentzako hainbat emakume garrantsitzuren bizitza, San Bartolomeko Ana, Liseuxko Santa Teresa eta Edith Stein haien artean. Bukaeran kristautasunaren defentsan euskaldunen ebangelizoari buruz hitz egin zuen. Ez da egia euskaldunen ebangelizazioa erdi-aroko eraso edo atzerritar inposizio bat bezala bizi izan zela euskaldunentzat. Azken testimonio arkeologioak erakusten digute V mendean jadanik basilika anitz eta inkulturazio kristaua zegoela Euskal Herrian, europako beste herri guztietan bezain garatua.


Ekitaldi akademikoa amaituta, Sutondotik elkarteko kide batzuk Urkizarekin batera joan ziren Lizarraga erretegira. Arratsaldean bazkalondoa luzatu egin zen solasaldi atsegin batekin, eta Meltxor etxeko goiko solairuan bildu zen, Libros con Historia egoitzan.

Azken finean, Sutondotik elkartearen ibilbide oparoan lehen harria den jardunaldi garrantzitsua.

Elkartearekin harremanetan jarri nahi izanez gero, idatzi helbide honetara:
nireaitaren@euskaltzaleak.es
Traducción de la crónica:

Ayer sábado 30 de septiembre, día siguiente a San Miguel arcángel, patrón de Euskalerria, se celebró en Urroz-Villa un acto importante para los amantes de la cultura vasca tradicional. La joven asociación Sutondotik otorgó su primer "Premio Sutondotik" a don Julen Urkiza Txakartegi. Fraile carmelita, estudioso de historia de la Iglesia, traductor, director de la revista Karmel y gran conocedor de la evangelización del pueblo vasco, llegó desde Markina acompañado del tambien carmelita P. Luis Baraiazarra Txertudi.

El acto de entrega del premio - una reproducción del Angel de Aralar en bronce- contó con la magnífica intervención musical de la Coral Latsaga, de Urroz-Villa.

El acto formal de la entrega del premio Sutondotik se inició con unas palabras de bienvenida a cargo de Elena Sanz-Orrio. La presidenta de Sutondotik explicó los motivos que han dado lugar al nacimiento de este proyecto. La cultura vasca tradicional vive actualmente secuestrada, politizada y manipulada por ideologías ajenas a tu verdadera tradición. Por ello Sutondotik se compromete a trabajar, desde su blog nire aitaren etxea y ahora con este Premio anual, en pro de la cultura vasca tradicional.

Por su parte, Alfredo Ludwig, miembro de la junta de Sutondotik se dirigió a los presentes en euskera, la lengua que el mismo Julen Urkiza le enseñó de niño, cuando ambos residían en Viena. En su discurso enumeró los méritos que el homenajeado reúne y que han hecho que sea la persona elegida por Sutondotik para inaugurar el premio.

Tras las palabras de presentación y el canto de agur jaunak llegó el emotivo momento de la entrega del premio al P. Julen Urkiza. Un premio sin duda merecido y que inaugura la que se espera sea una larga serie de premiados.

La coral concluyó su actuacion con una conocida canción de Mikel  Laboa. Acto seguido el homenajeado, P. Julen Urkiza, pronunció una interesantísima conferencia en la que fue repasando, entre otros trabajos que ha realizado a lo largo de sus investigaciones, la biografias de mujeres importantes en la vida de la Iglesia y de toda Europa como Ana de San Bartolomé, Santa Teresa de Lisieux y Edith Stein. Al final de su intervención hizo tambien un alegato para defender la realidad de una cristianización temprana del pueblo vasco. No es cierto que la extensión del cristianismo entre los vascos se viviera como una agresión medieval o menos aún como una imposición extranjera. Los últimos testimonios arqueologicos demuestran que ya en el siglo V había basílicas y una inculturación cristiana equiparable a otros muchos territorios del sur de Europa.

Concluido el acto académico, algunos socios de Sutondotik acompañaron al P. Urkiza al cercano asador Lizarraga. Por la tarde la sobremesa se alargó con una amena tertulia que se reunió en el piso alto de casa Melchor, sede de Libros con Historia.

En definitiva, una jornada importante que supone una primera piedra en el prometedor camino de la asociación Sutondotik.

Interesados en contactar con la asociación, escribir a:
nireaitaren@euskaltzaleak.es


No hay comentarios:

Publicar un comentario